Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Erasmus+KA1

Στόχος του Ιδρυματικού και των ανά Τμήμα Ακαδημαϊκών Υπευθύνων  Erasmus+/KA1 είναι η δυναμική παρουσία της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και ιδιαίτερα στη βασική δράση KA1 (Key Action1/Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Ιδρυματική Υπεύθυνη Erasmus+/KA1
Επικ. Καθηγ. Μαρία Καντωνίδου
Τηλ.: 2102896704, Email: mkant@aspete.gr

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Erasmus+KA1

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Ηλεκτρονικών Μηχανικών     
Σπυρίδων Αδάμ
Λέκτορας-Καθηγητής Εφαρμογών
τηλ: 2102896945
Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχ/γων Μηχανικών      
Παύλος Ζαλιμίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
τηλ: 2102896835
Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών
Μηχανικών
Δήμητρα Πασσά
ΕΔΙΠ
τηλ: 2102896834
Παιδαγωγικό Τμήμα        
Μαρία Μουντρίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια
τηλ: 2102896941